« terug naar vorige pagina

Nieuws

Lieve patiënten,

Hierbij wil ik jullie graag melden dat ik begin maart 2021 voor een periode van maximaal 6 maanden met een sabbatical ga.

Mijn motivatie voor deze stap is de volgende:

Ik woon al 37 jaar in Nederland, ben 30 jaar heel gelukkig getrouwd met mijn lieve man Will. Onze drie kinderen maken ons geluk alleen maar compleet.

Ondanks dit allemaal, mis ik in toenemende mate mijn mooi en fijn vaderland Iran. Mijn bestemming is dus Teheran; de stad waar ik geboren ben.

Samen met collega Musterd hebben wij naar een passende vervanging gezocht en zodoende kunnen we mevrouw F.Wessels als mijn vervanging voorstellen.

Ze heeft in Nijmegen haar specialisatie tot huisarts gedaan en ik heb er alle vertrouwen in dat zij in de periode van mijn afwezigheid patiëntenzorg van hoge kwaliteit kan bieden.

Met vriendelijke groet

P. Moazzeni, huisarts

 

 

Nieuws

 • Ga naar de website Huisartsenpraktijk.nl om het totale aanbod van bloeddruk en leefstijl te zien.

 • -Kom NIET naar de praktijk als u koorts heeft (boven de 38 graden) en luchtwegklachten (hoesten, verkouden, kortademig).

  -Wij zijn wel telefonisch bereikbaar voor vragen en ook kunt u e-mailconsult gebruiken via Mijngezondheid.net

  -Wij hebben een apart spreekuur ingesteld voor ‘luchtwegklachten’ aan het eind van de dag. De huisarts draagt dan persoonlijke beschermende middelen.

  Verder vindt u alle informatie die u moet weten over het Coronavirus op Thuisarts.nl en op de site van het RIVM 

 • 01 juli 2019

  Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren zeer sterk is toegenomen. Met ingang van 1 juli 2019 hebben wij, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een ‘no-show’ tarief ingevoerd.

  Waarom een ‘no-show’ tarief?

  Het aantal patiënten dat een afspraak voor het spreekuur van de huisarts wil maken neemt nog steeds toe. In de tijd die bij uw huisarts voor u gereserveerd stond had uw huisarts ook een andere patiënt kunnen helpen. Uw huisarts wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden, immers u wilt ook met uw medische klacht zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door op tijd uw afspraak telefonisch of per email (poolster@poolster.info) af te zeggen.

  Kunt u niet op uw afspraak komen?

  Meldt dit dan tot uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch via 073 5492339 / 073 5479593 bij de assistente. Of per email dus: poolster@poolster.info De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt dan natuurlijk géén ‘no-show’ tarief berekend.

  Hoogte van het ‘no-show’ tarief

  De tarieven die wij hiervoor hanteren zijn verschillend. De tarieven zijn €15 voor een enkel consult en €25 voor een dubbel consult.

  ‘No-show’ tarief praktijkondersteuner

  Bij de praktijkondersteuner (POH) worden langere tijden voor een consult voor u gereserveerd. Voor een niet nagekomen afspraak bij de praktijkondersteuner hanteren wij daarom een tarief van 30 per consult.

  Let op: de ‘no-show’-factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

 • Wilt u bloed prikken of materiaal inleveren ?

  In de huidige Coronatijd kunt u hiervoor terecht in de Sporthal “De Dioscuren” op de Bunderstraat van 08.00 – 12.00. 

  Belangrijk:  vanaf 13 juli moet u hiervoor digitaal een afspraak maken !

   

  Voor Ziekenuis Bernhoven kan dat op de site afspraakbloedafname.bernhoven.nl .

  Bekijk hier de stappen die u moet doorlopen om digitaal een afspraak te maken. Heeft u hulp nodig? Onze medewerkers helpen u graag. Bel van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 – 17.00 uur naar 0413 – 40 19 08.

  Voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan dat op de site  www.jbz.nl/prikafspraak of via (073) 553 36 99.

   

 •  

  Beide huisartspraktijken in Gezondheidscentrum De Poolster zijn sinds 2017 geaccrediteerd. Een goedgekeurde, geaccrediteerde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna werden onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken.Op basis van een rapportage worden vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een auditor houdt hierna jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan. U kunt zien dat we geaccrediteerd zijn aan het keurmerk van de NHG-praktijkaccreditatie.

   

  Let op: het keurmerk van de NHG-praktijkaccreditatie is alleen van toepassing op reguliere huisartsgeneeskundige werkzaamheden en niet op cosmetische ingrepen.

 • U kunt bij ons terecht voor de volledige reguliere huisartsengeneeskunde

  Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het volgende:

  bij de Doktersassistente voor o.a het maken van een hartfilmpje, oren uitspuiten, injectie laten zetten, hechtingen verwijderen, wratten aanstippen, wondverzorging en een uitstrijkje laten maken. U kunt haar natuurlijk ook een niet medische vraag stellen per email: poolster@poolster.info

  bij de Praktijkondersteuner Chronische zorg voor begeleiding van uw Diabetes, Hart en vaatziekten en Astma/COPD.

  bij de Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheid voor gesprekken over bijv. stress, depressie, angst en rouwverwerking.

  voor Kleine chirurgische ingrepen zoals het verwijderen van moedervlekken, wratten en andere huidafwijkingen.

  voor Reisadvies als u een reis gaat maken.

  bij de Logopedie die op dinsdagmiddag in de praktijk aanwezig is.

  voor Bloed prikken, elke ochtend tussen 08.00 – 09.00.

  bij de Thuiszorg; thuiszorgorganisatie Vivent is dagelijks in ons pand aanwezig.

  voor Cosmetische ingrepen; (LET OP: dit kan alleen in de praktijk van Musterd en Moazzeni) en valt buiten de reguliere huisartsengeneeskunde. Het gaat hier om ingrepen als een bovenooglidcorrectie en een anti-rimpelbehandeling middels botox en of fillers.

   

 • Sinds 1 juli is verplichte online inzage van het huisartsendossier voor de patiënt een feit.

  Onze praktijk maakt al gebruik van een gezondheids-portaal: Mijngezondheid.net

  Heeft u zich nog niet aangemeld; doe dit dan alsnog.

  Hieronder vindt u nog een links naar informatieve folders.

  Infographic ‘online inzage

  Infographic ‘veilig gegevens delen’